Episode 25 – Sosiale medier på godt og vondtVGTV LA: Visste du at det finnes avrusnings-camper for internettavhengige? I Kina trenes unge i ren militærstil for å bli kvitt sin nettavhengighet.

selfies_trussel
«SELFIE-ALARM»: I Thailand mener myndigetene at Sefies svekker samfunnsuviklingen. Instagram: @nickyminaj og @barrafaeli

Helsedepartementet hevder at unge som får lite feedback i sosiale medier blir deprimerte og usikre, og at det derfor er iferd med vokse opp en generasjon med mentalt ustabile ungdommer.  

Det fryktes at unge har blitt så avhengige av bekreftelse fra andre, at lav selvtillit vil medføre en mangel på solide ledere i fremtiden, samt svekke Thailand som kreativ og innovativ nasjon. 

 

 

vgtv la ep 24 front
LÅSES INNE: Kinesiske myndigheter hevder at internettavhengighet er den største trusselen mot barn og unge i dag, og dokumentaren viser hvordan de behandles gjennom terapi og militær-preget drill-trening. Unge sendes hit av sine foreldre til avrusning i tre til fire måneder.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *